World Water Day

Aqua for All

Aqua for All
Koningskade 40
2596 AA 's-Gravenhage

Postbus 93218
2509 AE 's-Gravenhage

T +31 (0) 70 3519 725
E info@aquaforall.nl

  • Iso kwaliteit logo
  • Anbi logo

Partners 

Aqua for All matcht partijen, die elkaar versterken in het realiseren van betere sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater in ontwikkelingslanden. De partijen waarmee wij samenwerken zijn partners op financieel of projectinhoudelijk gebied. Wij onderscheiden projectfinanciers, sponsoren, subsidiefondsen, werkveldrelaties en programmapartners.Hieronder vindt u, in alfabetische volgorde, een overzicht van onze partners. Treft u de naam van uw organisatie niet aan en wilt u graag vermeld worden, meldt u dit dan door een email te sturen aan info@aquaforall.nl

Aqua-Aero WaterSystems BV
http://www.aaws.nl/

Acacia Institute
http://www.acaciawater.com/

Adessium
http://www.adessium.org/

AidEnvironment
http://www.aidenvironment.org/

Akvo
http://www.akvo.org/

Aquanet
http://www.aquanet.nl/

AquaEst Europe BV
http://www.aquaesteurope.com/

AMREF Flying Doctors
http://www.amref.nl/

Antenna
http://www.antenna.nl/

Baderie
http://www.baderie.nl/

Basic Water Needs Foundation
http://www.basicwaterneeds.com/

BiD Network
http://www.bidnetwork.org/

BGR - Duitse Federale Instituut voor Geowetenschappen & Grondstoffen
http://www.bgr.bund.de/

B.Ont Concept & Design
http://www.bontgenoten.nl/

BoP Innovation Center
http://www.bopinc.org/

Basic Water Needs Foundation
http://www.bwnf.nl/

Connect International BV
http://www.connectinternational.nl/

CPWC – Co-operative Programme on Water and Climate
http://www.waterandclimate.org/

Cordaid
http://www.cordaid.nl/

Coram
http://www.coram.nl/

Couwenberg Strategie & Communicatie
http://www.isabelcouwenberg.nl/

Deloitte
http://www.deloitte.nl/

Deltares
http://www.deltares.com/

DHV B.V.
http://www.dhv.nl/

Dorcas
http://www.dorcas.nl/

Ecological Management Foundation
http://www.emf.nl/

European Council of Vinyl Manufacturers
http://www.ecvm.org/

Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV
http://www.eijkelkamp.com/

Geneste en van Namen Adviesbureau
http://www.gvn.nl/

Grafisch Bedrijf Crezée
http://www.crezee.nl/

Hatenboer Water BV
http://www.hatenboer-water.com/

Het Waterlaboratorium NV
http://www.hetwaterlaboratorium.nl/

HKV
http://www.hkv.nl/

Hoogheemraadschap van Delfland
http://www.hhdelfland.nl/

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
http://www.hhnk.nl/

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
http://www.hdsr.nl/

Hoogheemraadschap van Rijnland
http://www.rijnland.net/

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
http://www.hhsk.nl/

HYSTRA
http://www.hystra.com/

ICCO Kerk in Actie
http://www.icco.nl/

IGRAC
http://www.igrac.net/

IRC
http://www.irc.nl/

KNVB
http://www.knvb.nl/

Koninklijk Nederlands Waternetwerk
http://www.waternetwerk.nl/

KWR Watercycle Research Institute
http://www.kwrwater.nl/

LeAF
www.ftns.wau.nl/lettinga-associates

Luijendijk Advies
http://www.luva.nl/

Marie-Stella-Maris
http://www.marie-stella-maris.com/

Maris BV
http://www.maris.nl/

MetaMeta
http://www.metameta.nl/

Micro Water Facility
http://www.mwf.nl/

Nederlands Watermuseum
http://www.watermuseum.nl/

NWB Fonds
http://www.nwbfonds.nl/

Netherlands Water Partnership
http://www.nwp.nl/

Norit
http://www.norit.com/

Nova Forum Business Media
http://www.waterforum-media.net/

Nutriënten Platform
http://www.nutrientenplatform.nl/

Organisatie Latijns Amerikaanse Activiteiten
http://www.olaa.nl/

Plan Nederland
http://www.plan.nl/

Pompen is Leven
http://www.pompenisleven.nl/

Preselecta BV
http://www.preselecta.nl/

Provinciaal Waterbedrijf Noord-Holland
http://www.pwn.nl/

Practica foundation
http://www.practicafoundation.nl/

Rabobank Foundation
http://www.rabobank.com/

RAIN Foundation
http://www.rainfoundation.org/

Royal Haskoning NV
http://www.royalhaskoning.com/

Rotary Apeldoorn 't Loo
http://www.rotary-apeldoorn-t-loo.nl/

Rotary Amsterdam
www.rotary.nl/amsterdam

Rotary Assen
www.rotary.nl/assen

Rotary Bathmen de Schipbeek
http://www.rcbathmen.nl/

Rotary Den Helder
http://www.rcdenhelder.nl/

Rotary Epe
http://www.rotaryclubepe.nl/

Rotary Haaksbergen
www.rotary.nl/haaksbergen

Rotary Haarlemmermeer
www.rotary.nl/haarlemmermeerschiphol

Rotary The Hague Metropolitan
http://www.rchtm.org/

Rotary Hoorn
www.rotary.nl/hoorn

Rotary Medemblik
www.rotary.nl/medemblik

Rotary Meppel
www.rotary.nl/meppel

Rotary Purmerend
www.rotary.nl/purmerend

Rotary Rijssen
www.rotary.nl/rijssen

Rotary Sneek
www.rotary.nl/sneek

Rotary Vlaardingen
www.rotary.nl/vlaardingen

Rotary Vriezenveen
www.rotary.nl/vvriezenveen

Rotary Wezep
www.rotary.nl/wezep

SDC Suisse - Zwitserse Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking
http://www.sdc.admin.ch/

Shell
http://www.shell.com/

Simavi
http://www.simavi.nl/

Stichting Water Opleidingen
http://www.swo.nl/

Smidt Grondwateradvies
http://www.wateradvies.nl/

Stedenband Tilburg/Same
tanzaniawerkgroeptilburg.nl

Stedenband Eindhoven-Gedaref
http://www.dse.nl/

Stichting Kinderhulp Indonesië
http://www.stichtingkinderhulpindonesie.nl/

Stichting Nabuur
http://www.nabuur.com/

Stichting Yebo
http://www.stichtingyebo.nl/

Stichting Madat Nepal
http://www.madatnepal.nl/

Stichting Namelok
http://www.namelok.nl/

Stichting Kansarmen Sri Lanka
http://www.kansarmensrilanka.nl/

Stichting Le Pont
http://www.lepont.nl/

Stichting Tenda Pamoja
www.tendapamoja.nl

Stichting Tsedaka
http://www.tsedaka.nl/

STOWA
http://www.stowa.nl/

SuSanA
http://www.susana.org/

TNO
http://www.tno.nl/

TenQ
http://www.tenq.nl/

Umoja fonds
http://www.umojafonds.nl/

UN / WHO / HWTS
www.who.int/household_water/en/

UNEP-GPA
http://www.gpa.unep.org/

Unicef
http://www.unicef.nl/

Unie van Waterschappen
http://www.uvw.nl/

VEWIN
http://www.vewin.nl/

Vitens-Evides Internationaal
http://www.vitens.nl/

Wageningen Universiteit
http://www.wur.nl/

WASTE
http://www.waste.nl/

Waterbedrijf Groningen
http://www.wbgr.nl/

Water for Life
http://www.waterforlife.nl/

Waterleidingmaatschappij Drenthe
http://www.wmd.nl/

Waterleiding Maatschappij Limburg
http://www.wml.nl/

Waternet
http://www.waternet.nl/

Water-Right BV
http://www.water-right.nl/

Waterschap Aa en Maas
http://www.aaenmaas.nl/

Waterschap Brabantse Delta
http://www.brabantsedelta.nl/

Waterschap De Dommel
http://www.dommel.nl/

Waterschap Groot Salland
http://www.wgs.nl/

Waterschap Regge en Dinkel
http://www.wrd.nl/

Waterschap Rijn en IJssel
http://www.wrij.nl/

Waterschap Rivierenland
http://www.wsrivierenland.nl/

Waterschap Roer en Overmaas
http://www.overmaas.nl/

Waterschap Vallei & Eem
http://www.wve.nl/

Waterschap Velt en Vecht
http://www.veltenvecht.nl/

Waterschap Zuiderzeeland
http://www.zuiderzeeland.nl/

Wavin Overseas BV
http://www.wavinoverseas.com/

Wereldwaternet
http://www.wereldwaternet.nl/

Westerveld Conservation Trust
http://www.westerveld.nu/

Wetsus
http://www.wetsus.nl/

Witteveen + Bos
http://www.witteveenbos.nl/

Women for Water partnerships
http://www.womenforwater.org/

Yara International BV
http://www.yara.nl/

ZOA Vluchtelingenzorg
http://www.zoa.nl/