World Water Day

Aqua for All

Aqua for All
Koningskade 40
2596 AA 's-Gravenhage

Postbus 93218
2509 AE 's-Gravenhage

T +31 (0) 70 3519 725
E info@aquaforall.nl

  • Iso kwaliteit logo
  • Anbi logo

Wie zijn we? 

 

Stichting Kansarmen Sri Lanka


Aqua for All is een stichting die zich inzet voor de allerarmsten in de wereld. We treden op als connector om geld, middelen en deskundigheid te mobiliseren als een bijdrage aan programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. Projecten die Aqua for All ondersteunt kenmerken zich altijd door een focus op water & sanitatie en dragen direct bij aan de Millenniumdoelen. Verder zijn er 3 ontwikkelsporen uitgezet rondom nieuwe sanitatie, regenwaterbenutting en toegepaste technologie voor de onderste laag van de wereldbevolking. Deze zijn ontwikkeld om onze doelen extra kracht bij te zetten. Onze drie voornaamste bezigheden zijn dan ook: 
  1. Het koppelen van expertise en financiële middelen vanuit de Nederlandse watersector aan water- en sanitatieprojecten in ontwikkelingslanden.
  2. Het bouwen van partnerschappen waarin de expertise en middelen van de partners en deelnemers volledig effectief worden benut voor het project.
  3. Het inhoudelijk versterken en borgen van resultaat en impact van projecten voor partners, financiers en begunstigden door middel van advies en monitoren. Let op: Aqua for All voert zelf geen projecten uit, maar stelt andere partijen in staat om dit te doen. 


Visie, Missie & Doelstellingen 

Visie
Aqua for all heeft de sterke overtuiging dat de Nederlandse watersector een structurele bijdrage kan leveren aan armoedebestrijding in brede zin en beschikbaarheid van veilig drinkwater en deugdelijke sanitatie in het bijzonder. De complexe situatie waarin miljarden mensen niet beschikken over veilig drinkwater of deugdelijke sanitatie vraagt om creatieve oplossingen, vaak in allianties met een combinatie van verschillende financieringsvormen. Aqua for All kan met haar netwerk, ervaring en deskundigheid connector zijn tussen de diverse partijen.

Missie
Aqua for All biedt, als connector, partijen Added Value, met programma ontwikkeling als product, met zowel (internationale) fondsen en/of de Nederlandse sector als opdrachtgever, met de hefboom via diezelfde (internationale) fondsen als instrument, via creatieve matchmaking en met kwaliteitsborging als duurzaamheidgarantie (voor financier en begunstigde).

Doelstelling
Aqua for all streeft ernaar eind 2012 een programmabudget gerealiseerd te hebben ter grootte van €8 miljoen om daarmee 400.000 mensen onder de allerarmsten in de wereld geholpen te hebben aan veilig water en deugdelijke sanitatie en dat jaarlijks te continueren. De gelden zullen afkomstig zijn uit de Nederlandse watersector en additionele programmagelden van fondsen en financieringsinstellingen.

Een aantal prominente Nederlanders zich bereid verklaart de doelstellingen van Aqua for All uit te dragen en zitting te nemen in het Comité van Aanbeveling. Wilt u verder lezen hoe Aqua for All denkt te bijdragen aan de millenniumdoelen? Dat kunt u doen door onze Mission Statement te lezen.